Podstránky JLF UK

Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine

UK

Univerzita Komenského v Bratislave

JLF UK

Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine

UIT

Ústav informačných technológií JLF UK

Podstránky

Zoznam oficiálnych podstránok Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine

MARTINSKÝ BEH MEDIKOV

Charitatívny beh organizovaný študentmi Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine, z ktorého celý výťažok poputuje na rôzne detské kliniky v Univerzitnej nemocnice Martin.

MEDGAMES

Edukatívno-kompetitívny projekt pre študentov 5. a 6. ročníka všeobecného lekárstva študujúcich v slovenskom i anglickom jazyku a študentov 2. a 3. ročníka ošetrovateľstva.

BIOBANKA

Založenie systémovej verejnej výskumnej infraštruktúry pre biobankovanie pri Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine Univerzity Komenského v Bratislave.

ŠVOČ JLF UK

Študentská vedecká a odborná činnosť na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine.